FØLELSEN AV Å IKKE ØNSKE NOE
ANNET ENN ØYEBLIKKET SOM ER…

…OG DET ER NATURLIG Å ØNSKE Å
BEVARE DISSE ØYEBLIKKENE, IKKE
BARE I HUKOMMELSEN, MEN OGSÅ
I NOE KONKRET.

bok5.jpg